RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

28.06.2022

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 3. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie uczniowie szkoły.

 4. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału członkowie  jury, a  także członkowie ich najbliższych rodzin.

 5. Celem Konkursu jest:

  • zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,

  • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym,

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.

 6. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§ 2 Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu polega na przesłaniu za pomocą formularza jednego pliku graficznego w formacie *.jpg.

 2. Zgłoszenie kolejnego zdjęcia do Konkursu polega na ponownym skorzystaniu z formularza konkursowego.

 3. Rozdzielczość przesyłanych zdjęć nie może być mniejsza niż 1600 × 900 pikseli.

 4. Wielkość, przesyłanych za pomocą formularza, plików nie może przekraczać 10 MB.

 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.

 6. Po zarejestrowaniu wpływu zgłoszenia do konkursu zostanie przesłane potwierdzenie jego otrzymania (w okresie wakacyjnym może to potrwać nawet kilka dni) na wskazany w formularzu konkursowym adres e-mail.

 7. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 7 dni od daty wysłania pracy, należy skontaktować się z administratorem serwisu: administrator@sp2.kostrzyn.pl.

 8. Przesłanie, przez jednego uczestnika Konkursu, zdjęć w ilości większej niż 3 będzie skutkowało wzięciem pod uwagę jedynie trzech ostatnio nadesłanych plików.

 9. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, kadrowanie oraz drobny retusz.

 10. Zgłaszanie prac trwa do 30 września 2022 r.

§ 3 Nagrody i wyróżnienia

 1. Spośród Uczestników Konkursu jury, w skład którego wejdą: p. Ewa Buksik, p. Aldona Baszyńska, p. Monika Tyszecka i p. Krzysztof Burdziąg, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.

 2. Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane, z podaniem ich danych osobowych, na stronie internetowej szkoły i na wystawie szkolnej.

 3. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

 4. Decyzja jury w jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

Aldona Baszyńska, Ewa Buksik, Monika Tyszecka, Krzysztof Burdziąg

 

FORMULARZ KONKURSOWY

« inne aktualności
  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą