Konsultacje


W środę w godzinach 15:30 - 16:30 nauczyciele prowadzą w szkole konsultacje, odpowiednio do potrzeb, dla uczniów lub ich rodziców. Potrzebę konsultacji uczniowie i rodzice zgłaszają przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Dzień i godzina konsultacji może ulec zmianie zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl