WARSZTATY „BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE”


W klasach 2 i 3 miały miejsce warsztaty dotyczące bezpieczeństwa dzieci pt. „Bawię się bezpiecznie". Ich celem było:

  • uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w czasie zabawy

  • pobudzanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań

  • wyposażenie w sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także stymulowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Dzieci pracowały w małych grupkach. Każda grupa otrzymała ilustrację wraz z pytaniami, na które udzielała odpowiedzi. Po prezentacji każdej z grup odbywała się dyskusja dotycząca wybranych sytuacji

Na koniec uczniowie obejrzeli filmiki podsumowujące zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w tym także bezpieczeństwa podczas zbliżającego się Sylwestra.

Pedagog szkolny: Iwona RosiewiczNasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl