TYLKO SPORT MNIE UZALEŻNIA – CZYLI JAK ŻYĆ BEZ UŻYWEK


Nasza szkoła propaguje zdrowy styl życia czego nieodłącznym elementem jest ruch. W tym roku Szkolne Dni Przeciw Uzależnieniom przebiegały pod hasłem TYLKO SPORT MNIE UZALEŻNIA.

W związku z tym na poziomie wszystkich grup wiekowych rozgrywały się między klasowe zawody i turnieje sportowe.

W klasach odbywały się warsztaty profilaktyczne i lekcje wychowawcze poświęcone tematyce uzależnień.

Uczniowie ozdobili szkołę plakatami z hasłami „Za używki dziękuję ja się nie truję", „Wybieram marzenia, nie uzależnienia", „Zamień używki na owoce a przekonasz się jakie mają moce".

Klasy 6 i 7 wysłuchały prelekcji pracownika PPP w Kostrzynie nad Odrą - pani Karoliny Sowińskiej nt. „Papierosy, e-papierosy i spółka".

Propagując ruch postanowiliśmy spędzać przerwy aktywnie, w związku z tym na piętrach odbywały się taneczne przerwy .Na stałe zostały udostępnione dla uczniów w czasie przerw boiska Orlik i sprzęt sportowy.



Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl