BEZPIECZEŃSTWO W DOMU


 

Wydaje się, że dom to bezpieczne miejsce i to w nim dzieci czują się najlepiej, jednak coraz częściej to w domu dochodzi do największej ilości wypadków z ich udziałem ponieważ nie potrafią oni jeszcze prawidłowo ocenić sytuacji, nie potrafią też dobrze przewidzieć konsekwencji swoich działań. Dlatego też, aby uniknąć niebezpieczne zdarzenia zaplanowano i zrealizowano łącznie 13 godzin zajęć, które mają pomóc zachować dzieciom ostrożność wtedy, gdy ich rodziców nie ma w domu.

Warsztaty odbyły się w grudniu, w klasach 1-3 pt. „Jestem bezpieczny w swoim domu". Ich tematem było omówienie zagrożeń oraz poznanie zasad i sposobów radzenia sobie z nimi.

Podczas warsztatów wypracowane zostały złote zasady bezpieczeństwa w domu, które każde dziecko powinno znać i przestrzegać. W spotkaniach uczniowie utrwalili: zasady postępowania na wypadek pożaru, wzywanie pomocy pod numerami telefonów alarmowych i ćwiczyli sposób poruszania się podczas ewakuacji na wypadek pożaru.

Dzięki warsztatom uczniowie wiedzą:

  • Które przedmioty są niebezpieczne;

  • Rozpoznają niebezpieczne zachowania w domu;

  • Znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń używanych w gospodarstwie domowym;

  • Wiedzą, jak należy posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami i środkami.

Uczniowie zdobyli umiejętności dotyczące tego:

  • Jak należy postępować w przypadku porażenia prądem, poparzenia, skaleczenia, połknięcia niebezpiecznych substancji, wybuchu pożaru;

  • Znają sygnały ostrzegające przed zagrożeniem;

  • Znają numery alarmowe 997,998,999, 112 i wiedzą jak zadzwonić po pomoc.

A wszystko po to, by móc bezpiecznie się zachować w sytuacji zagrożenia zdrowia, czy własnego życia i w razie potrzeby być gotowym na niesienie pomocy poszkodowanym.Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl