RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

Strona główna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi

ul. Ludwika Banaszaka 1 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85

fax: 95 752 52 11

e – mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl

administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl

Aktualności

Działania pod hasłem „Powiedź NIE obcemu”

14.05.2021

Świadomość dotycząca współczesnych zagrożeń, które stają się obecnie coraz bardziej powszechne, między innymi przez środki masowego przekazu, wzory agresywnych zachowań stała się inspiracją do podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Dlatego też w naszej szkole w klasach 0 – III odbędzie się cykl działań pt. „Powiedz NIE obcemu”. W ich ramach odbywać się będą warsztaty, jak również uczniowie pod okiem wychowawców będą wykonywali prace plastyczne: w klasach 0 -1 – „Jak może wyglądać obcy?”, w klasach 2 i 3 – komiks pod tytułem „Powiedziałem NIE obcemu. Najciekawsze prace, jak również informacje wraz z fotkami z warsztatów będziecie Państwo mogli zobaczyć, po przeprowadzeniu powyższych działań na naszej stronie. Zachęcam do obejrzenia.

 

Pedagog szkolny, Iwona Rosiewicz

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży

10.05.2021

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży to podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice i nauczyciele. Choć często nie mówi się o tym wprost, w każdym działaniu podejmowanym w domu, czy w szkole staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażania go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją. Słaba kontrola własnych emocji, duże uzależnienie od presji grup rówieśniczych w połączeniu z niewielkim doświadczeniem życiowym i wąskim zasobem wypróbowanych technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami stawia dzieci i młodzież w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia znacznie częściej niż osoby dorosłe. Jasno z tego wynika konieczność jak najwcześniejszego wyposażania ich w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw.

Zapraszam Państwa do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej naszej szkoły. Działania poświęcone tej tematyce oznakowane będą powyższym symbolem i dotyczyć będą działań uczniów z klas młodszych, bo to one, przede wszystkim są najbardziej narażone.

Pedagog szkolny, Iwona Rosiewicz

Wznowienie akcji „Bajkowy dzień”

04.05.2021

W związku z powrotem uczniów do szkół planujemy wznowienie działań związanych z „Bajkowym dniem”. Prosimy uczniów o przebranie się za postacie z bajek w dniu 10 maja 2021 roku, a nauczycieli o zrobienie zdjęć i przesłanie ich do biblioteki. Zapraszamy klasy 0 - III do wspólnej zabawy, a klasy starsze prosimy o przesyłanie zdjęć do 15 maja 2021 roku.

 

 

Bibliotekarze

Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2021

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej będą skoncentrowane na wydarzeniach dostępnych w przestrzeni cyfrowej.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.04.2021

Informujemy, że 29 i 30 kwietnia 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Szkoła organizuje z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z wewnętrzną procedurą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w godzinach 7:30 – 16:00 (wejście główne do szkoły).

KOLEJNY SUKCES PLASTYCZNY PIOTRKA I BARTKA z klasy S1

28.04.2021

Piotr Orzechowski i Bartosz Pawłowski po raz kolejny w tym roku szkolnym zostali nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Tegoroczna XXV edycja w dziedzinie plastyki nosiła tytuł „Podróż po wirtualnym świecie bajki”. Z dumą donosimy, iż, Bartek otrzymał nagrodę, a Piotrek wyróżnienie w kategorii szkoły specjalne. Dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów wręczyła uczniom pani dyrektor Ewa Buksik. Gratulujemy!!!

Certyfikat i dyplomy

28.04.2021

Zgodnie z regulaminem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, po realizacji wszystkich jego elementów szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w programie oraz Dyplom dla każdego uczestnika.

Konkurs „Zegar matematyczny” rozstrzygnięty!

28.04.2021

Konkurs był adresowany do wszystkich uczniów klas IV - VIII, którzy potrafią wykazać się pomysłowością. Polegał na wykonaniu ściennego zegara z działaniami matematycznymi do rozwiązania. Każda godzina wyrażona miała być za pomocą innej zagadki matematycznej.

Konkurs plastyczny

27.04.2021

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kostrzynie nad Odrą ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych pt. „Weź NIE KRZYWDŹ – Weź się PRZYTUL”. Konkurs jest jednym z działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

CELEM KONKURSU jest: zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy, poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat problemu przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej, zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, ukazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów, uwrażliwienie na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia świadkiem przemocy, rozwijanie kreatywności i uzdolnień wśród uczniów.

  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą