Więzy rodzinne czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi


Wychowanie oznacza, że kocham (akceptuję, wspieram, rozumiem) i wymagam, a ponieważ kocham, to nie zgadzam się na zachowania destrukcyjne I szkodliwe. Hamulcem dla młodzieńczej ciekawości I niedojrzałości jest utrzymywanie nad dzieckiem pewnej kontroli oraz stawianie wymagań stosownych do wieku i jego stopnia dojrzałości. Kontrola polega na obserwacji zachowań dziecka, jego zainteresowań, tego, z kim się przyjaźni i spotyka, gdzie spędza czas itp. Aby zapobiec problemom, trzeba bardzo wnikliwie obserwować młodego czlowieka, otoczyć go miłością i serdeczną troską oraz zrozumieniem. Dziecko samo nieraz nie do końca zdaje sobie sprawę, co się z nim dzieje, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej.

Faktem jest, że w okresie dojrzewania w organiźmie dziecka zachodzą gwałtowne zmiany. Może to powodować chwiejność nastojów, nerwowość, czasem zniechęcenie, a nawet agresję. Do tego dołącza się rosnące pragnienie podkreślenia swojej indywidualności.

W życiu nastolatka dzieje się tak wiele, że trudno mu sobie z tym wszystkim poradzić. To również okres ogromnej potrzeby akceptacji przez rówiesników I podejmowania zachowań ryzykownych, w tym kontaktu z używkami. Rolą rodzica jest zarówno wsparcie nastolatka w przeżywaniu trudności, jak i jasne ustalanie zasad i monitorowanie ich przestrzegania. Nastolatek to nie dorosły. Jego sposób myślenia I działania są jeszcze niedojrzałe. Wielu nastolatków nie potrafi w pełni podjąć długofalowych konsekwencji swoich decyzji. To rodzic nadal jest odpowiedzialny (również w świetle prawa) za przestrzeganie przez dziecko przyjętych zasad I norm życia społecznego.

Badania wykazują, że najlepszym "czynnikiem ochronnym" są pełne miłości więzi rodzinne, a wpływ rodziny może być większy niż wpływ rówieśników.

Naturalna w okresie dorastania potrzeba autonomii nie oznacza zerwania więzi, a jedynie zmianę ich jakości. Nastolatki potzrzebują jednoznacznych reguł, zwłaszcza dotyczących używek.

Szczególna i niezwykle ważna rola przypada rodzicom w sytuacji, gdy dziecko te reguły łamie, podejmując zachowania ryzykowne. Odpowiednia interwencja I wsparcie rodziców są wtedy niezastąpione.

Poradnik dla rodziców I opiekunów - "Twój nastolatek a alkohol. Rodzicielskie interwencje"
Oprac.: J. Sakowska
 

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl