Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich


Wraz z coraz większą dostępnością nowych mediów dla dzieci i młodzieży oraz coraz szerszą gamą możliwości, jakie te media oferują - poważnym zagrożeniem dla najmłodszych stają się również ich rówieśnicy. Powstaje nowe zjawisko - agresji elektronicznej (tzw. cyberprzemoc). Najkrócej definiuje się ją jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych głównie Internetu i telefonów komórkowych. Dzieci zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być konsekwencje podejmowane online, a ofiary przemocy pozostawione sam na sam z problemem nie potrafią sobie z nim poradzić. W chwili obecnej polskie prawo nie zapewnia w pełni pełnej skutecznej ochrony małoletnim przed cyberprzemocą, ale na szczęście cyberprzemoc nie jest do końca poza prawem. Jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy dowiecie się Państwo czytając artykuł Justyny Podlewskiej pt. Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich".

Pedagog szkolny Iwona Rosiewicz

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl