Bezpiecznie na drodze


To oczywiste, że bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły jest bardzo ważnym elementem. I oczywiste, że za bezpieczeństwo dziecka na drodze do szkoły odpowiedzialni są rodzice. Jest wiele sytuacji, które wymagają od uczniów stosowania się do obowiązujących zasad. Nie zawsze jednak uczniowie, o tym pamiętają. Dlatego tak ważny jest dobry przykład i konsekwentna edukacja.

Szkoła również wspomaga rodziców w tym zakresie i podejmuje szereg działań mających na celu zachowanie przez dzieci bezpieczeństwa.

Dlatego, zasadne jest przy tej okazji przypomnieć Państwu kilka podstawowych zasad, jakie w tym zakresie obowiązują (szczególnie dotyczy klas najmłodszych, ale nie tylko):

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

  • Dziecko (od 1 września nawet dorosły) poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

  • Przez kilka pierwszych tygodni nauki rodzice powinni odprowadzać dziecko do szkoły, pokazując mu przy okazji najbezpieczniejszą trasę.

  • Rodzice powinni sprawdzić drogę do szkoły, a następnie nauczyć dziecko, jak powinno prawidłowo pokonywać trasę. Po pierwsze, żeby przechodziło zawsze na pasach (chyba, że do tak oznaczonego przejścia jest ponad 100 m). Po drugie, by przed wejściem na ulicę sprawdziło, czy może przejść przez jezdnię, a potem: spojrzało w lewo, potem w prawo i znowu w lewo.

  • Rodzice muszą pamiętać, że dziecko powinno być widoczne (nie tylko po zmroku). Dlatego najlepiej, aby miało ubranie w jasnych kolorach, a na rękawie założoną specjalną opaskę odblaskową.  Odblaski, i to najlepiej kilka, powinny być również umieszczone na tornistrze.

  • Czasem lepiej, żeby dziecko chodziło okrężną, ale dobrze oświetloną drogą, z przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Drogi Rodzicu pamiętaj, że najlepsza i najszybsza nauka, to ta poparta własnym przykładem.

Pedagog szkolny Iwona Rosiewicz


Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl