Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły?


  1. Koniecznie zapewnijcie dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. Zapewniajcie, że je kochacie, doceniacie, akceptujecie.

  2. Łagodźcie lęk przed szkołą, wypełniając dziecku czas atrakcyjnymi zabawkami, spacerami i rozmowami.

  3. Wzmacniajcie dziecko, podnosząc jego wartości. Stosujcie wiele pochwał słownych, nagród, nie krytykujcie, pomagajcie w znajdowaniu sposobów rozwiązywania problemów, poprawiania błędów.

  4. Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymagań. Liczcie się z jego indywidualnymi możliwościami.

  5. Wzmacniajcie relacje z dzieckiem. Poświęcajcie mu dużo uwagi, czasu, pytajcie o jego potrzeby, w miarę, możliwości spełniajcie jego pragnienia.

  6. Chrońcie dziecko przed budowaniem negatywnego obrazu szkoły. Nie straszcie szkołą, nauczycielem, nauką, własnymi przykrymi doświadczeniami.

  7. Budujcie wraz z dzieckiem pozytywny obraz szkoły. Zwiedźcie z dzieckiem szkołę przed rozpoczęciem w niej nauki, cieszcie się razem z nim z nowego tornistra, podręczników. Wspominajcie swoje pozytywne doświadczenia związane ze szkołą.

  8. Wsłuchujcie się w emocje dziecka. Obserwujcie je, pytajcie, co czuje i dlaczego, analizujcie jego zachowania, zastanawiajcie się nad przyczynami smutku lub niepokoju.

  9. Pozwalajcie dziecku na wyrażanie emocji. Nie gniewajcie się, gdy dziecko np. płacze, waszym zdaniem, bez powodu.

  10. Zapewniajcie dziecko, że wszystko będzie dobrze. Przedstawcie pozytywne aspekty chodzenia do szkoły, z optymizmem patrzcie w przyszłość, nie przenoście swojego lęku na dziecko.

Opracowano na podstawie "W trosce o udany start. Ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. MAC Edukacja S.A.

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl