RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
zaloguj się   |    plan lekcji   |    zastępstwa   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

Opłaty za obiady

WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2018:

PRZELEWEM: do KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2018

GOTÓWKĄ: od 29.10.2018 do 07.11.2018

w godz. 8:00 – 10:00 W OKIENKU NA STOŁÓWCE

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Rodzice dzieci korzystających z obiadów w naszej szkole mogą opłaty za obiady wpłacać u kierownika gospodarczego lub bezpośrednio na konto bankowe stołówki szkolnej:

GBS Barlinek o/Kostrzyn nad Odrą Nr: 62 8355 0009 0111 5718 2000 0009.

W tytule wpłaty należy podać:

 • tytuł wpłaty, miesiąc i rok, na który są wykupione obiady,

 • imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza;

 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy podać dane dla każdego dziecka osobno.

Miesiąc Ilość obiadów Opłata za obiady
Wrzesień 17 51 zł
Październik 22 66 zł
Listopad 19 57 zł*
Grudzień 15 45 zł*

* w  związku z dodatkowym nieplanowanym dniem wolnym 12.11.2018 mogła powstać nadpłata w wysokości 3 zł, przed dokonaniem wpłaty proszę sprawdzić należności w dzienniku elektronicznym lub u intendenta.

Uwaga!

 • żywieniew miesiącu wrześniu od 06.09.2018 (czwartek)

 • proszę uwzględnić ewentualne odpisy za obiady (wycieczki szkolne) w ostatnim miesiącu roku szkolnego (czerwiec 2019)

 • wpłaty za miesiąc styczeń należy dokonać w pierwszych dwóch dniach roboczych stycznia

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

 1. Cena obiadu: 3,00 zł.

 2. Wpłata za obiady dokonywana jest:

  • osobiście u intendenta w wyznaczonych dniach miesiąca (ogłoszenie na stronie Szkoły i na tablicy informacyjnej przy stołówce (z wyjątkiem opłat za miesiąc styczeń);

  • przelewem na wydzielone konto bankowe Szkoły: 62 8355 0009 0111 5718 2000 0009 (Tytułem: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/miesiąc…) do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona (z wyjątkiem opłat za miesiąc styczeń).

 3. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać w dniu rezygnacji do godziny 9:00 pod numerem telefonu 95 752 33 85 wew. 29 lub osobiście u intendenta.

 4. Wszystkie nieobecności od trzech dni, zgłaszane z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny m-c. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 5. W miesiącu czerwcu odliczane będą nieobecności tylko do 10 dnia miesiąca.

 6. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendenta (Deklaracja rezygnacji).

 7. Po wykupieniu abonamentu każdy uczeń otrzymuje kartę obiadową, która jest co miesiąc aktualizowana zgodnie z wniesioną opłatą. Kartę należy zwrócić dwa dni prze końcem roku szkolnego do Intendenta lub z rezygnacją z obiadów.

 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, uczeń zobowiązany jest zakupić nową kartę. Za wydanie w/w karty pobierana jest opłata w wysokości kosztów nowej karty 6,50zł. Opłatę wnosi się przelewem na konto bankowe szkoły: 62 8355 0009 0111 5718 2000 0009 lub u kierownika gospodarczego po wypełnieniu przez rodzica wniosku. Nowa karta zostanie wydana po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Wersja do druku
  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą