RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
zaloguj się   |    plan lekcji   |    zastępstwa   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

Opłaty za obiady

WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY 2019:

PRZELEWEM: do KOŃCA STYCZNIA 2019

GOTÓWKĄ: od 30.01.2019 do 05.02.2019

w godz. 8:00-10:00 W OKIENKU NA STOŁÓWCE

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Rodzice dzieci korzystających z obiadów w naszej szkole mogą opłaty za obiady wpłacać u kierownika gospodarczego lub bezpośrednio na konto bankowe stołówki szkolnej:

GBS Barlinek o/Kostrzyn nad Odrą Nr: 62 8355 0009 0111 5718 2000 0009.

W tytule wpłaty należy podać:

 • tytuł wpłaty, miesiąc i rok, na który są wykupione obiady,

 • imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza;

 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy podać dane dla każdego dziecka osobno.

Miesiąc Ilość obiadów Opłata za obiady
Styczeń 12 36
Luty 20 60
Marzec 21 63
Kwiecień 13 39
Maj 20 60
Czerwiec 12 36

* obiady w miesiącu czerwcu do 18.06.2019

 • żywienie w miesiącu wrześniu od 06.09.2018 (czwartek)

 • proszę uwzględnić ewentualne odpisy za obiady (wycieczki szkolne) w ostatnim miesiącu roku szkolnego (czerwiec 2019)

 • wpłaty za miesiąc styczeń należy dokonać w pierwszych dwóch dniach roboczych stycznia

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

 1. Cena obiadu: 3,00 zł.

 2. Wpłata za obiady dokonywana jest:

  • osobiście u intendenta w wyznaczonych dniach miesiąca (ogłoszenie na stronie Szkoły i na tablicy informacyjnej przy stołówce (z wyjątkiem opłat za miesiąc styczeń);

  • przelewem na wydzielone konto bankowe Szkoły: 62 8355 0009 0111 5718 2000 0009 (Tytułem: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/miesiąc…) do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona (z wyjątkiem opłat za miesiąc styczeń).

 3. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać w dniu rezygnacji do godziny 9:00 pod numerem telefonu 95 752 33 85 wew. 29 lub osobiście u intendenta.

 4. Wszystkie nieobecności od trzech dni, zgłaszane z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny m-c. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 5. W miesiącu czerwcu odliczane będą nieobecności tylko do 10 dnia miesiąca.

 6. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendenta (Deklaracja rezygnacji).

 7. Po wykupieniu abonamentu każdy uczeń otrzymuje kartę obiadową, która jest co miesiąc aktualizowana zgodnie z wniesioną opłatą. Kartę należy zwrócić dwa dni prze końcem roku szkolnego do Intendenta lub z rezygnacją z obiadów.

 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, uczeń zobowiązany jest zakupić nową kartę. Za wydanie w/w karty pobierana jest opłata w wysokości kosztów nowej karty 6,50 zł. Opłatę wnosi się przelewem na konto bankowe szkoły: 62 8355 0009 0111 5718 2000 0009 lub u kierownika gospodarczego po wypełnieniu przez rodzica wniosku. Nowa karta zostanie wydana po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Wersja do druku
  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą