RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
zaloguj się   |    plan lekcji   |    zastępstwa   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

Matematyczna Liga Zadaniowa

Regulamin

Konkurs trwa od 1 – ego października 2017r. do 31-ego maja 2018 r. i jest przeprowadzany na trzech poziomach:

I poziom – dla uczniów klas czwartych;

II poziom - dla uczniów klas piątych;

III poziom - dla uczniów klas szóstych;

IV poziom – dla uczniów klas siódmych.

Za każdy zestaw zadań będzie można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Do ligi można przystąpić w dowolnym momencie i rozwiązywać dowolną ilość zadań. O zwycięstwie decyduje łączna ilość zdobytych punktów.

1 – ego dnia każdego miesiąca na stronie internetowej naszej szkoły http://sp2.kostrzyn.pl/ będą publikowane zadania. Rozwiązania zadań należy dostarczyć w formie papierowej do końca danego miesiąca do:

  • pani Moniki Tyszeckiej – klasy IV;

  • pani Moniki Sądej – klasy V;

  • pani Ewy Buksik – klasy VI;

  • pani Aldony Baszyńskiej – klasy VII.

Dokument z rozwiązaniami powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz datę. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie metodami poznanymi na lekcjach matematyki oraz kole matematycznym.

Nauczyciele zastrzegają sobie prawo do ustnego sprawdzenia znajomości rozwiązań wybranych losowo zadań.

Po sprawdzeniu przez nauczyciela prac będzie publikowany aktualny ranking uczniów ustalony na podstawie łącznej sumy zdobytych punktów.

Uczeń, który uzyska największą liczbę punktów na danym poziomie otrzyma Puchar Pani Dyrektor i tytuł MATEMATYK ROKU. Natomiast uczniowie, którzy zdobędą drugie i trzecie miejsce – dyplom i drobny upominek.

Jeżeli w klasyfikacji generalnej kilku uczestników uzyska największą liczbę punktów, wówczas zostanie wyznaczony termin dogrywki, która wyłoni zwycięzcę.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

 

Zadania:

Klasyfikacja:

Zadania dla uczniów klas IV

Zadania dla uczniów klas IV

Klasyfikacja uczniów klas IV

Klasyfikacja uczniów klas IV

Zadania dla uczniów klas V

Zadania dla uczniów klas V

Klasyfikacja uczniów klas V

Klasyfikacja uczniów klas V

Zadania dla uczniów klas VI

Zadania dla uczniów klas VI

Klasyfikacja uczniów klas VI

Klasyfikacja uczniów klas VI

Zadania dla uczniów klas VII

Zadania dla uczniów klas VII

Klasyfikacja uczniów klas VII

Klasyfikacja uczniów klas VII

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą