Aktualności

 • 29-09-2023

  SZKOLNY DZIEŃ CHŁOPAKA

  W czwartek 28 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Tego dnia Samorząd Uczniowski przygotował różne zagadki i zadania do wykonania przez chłopców. Chłopcy musieli rozpoznać najsłynniejszych polskich sportowców i marki samochodów. Bardzo chętnie brali również udział w zabawach sportowych. Trzeba przyznać, że spotkanie to przebiegło w bardzo wesołej atmosferze.

  Samorząd Uczniowski


  więcej...
 • 29-09-2023

  EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

  26 września - nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego European Day of Languages.

  Dla uczniów przygotowano wystawę z ciekawostkami dotyczącymi języków europejskich. Każda wywieszona karta posiadała kod QR, który umożliwiał zainteresowanym odsłuchanie brzmienia wybranego europejskiego języka. Na podstawie tych informacji przeprowadzono na lekcjach quizy oraz gry.

  Było wesoło ale przede wszystkim uczniowie poznali fakty o których nie wiedzieli. Ponadto uczniowie klasy 6c: Filip Kaczmarek, Oliwia Kruszak, Fabian Machońka, Daniel Kucharuk oraz Wiktor Kruszak nagrali audycję radiową na temat Dnia Języków Europejskich, ich znaczenia i celu uczenia się nowych struktur. Uczniowie na zajęciach audiowizualnych pod okiem p. Klaudii Kobydeckiej zmontowali materiał i przygotowali jego ostateczną wersję. Dziękujemy za zaangażowanie i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zachęci Was do zdobywania nowych doświadczeń.

  Koordynator projektu (fotorelacja) p. Aleksandra Urban.

  Z okazji Europejskiego Dnia Języków obcych uczniowie pani J.Malanowskiej kl.IV -VII dowiedzieli się kilka ciekawych faktów o pochodzeniu języków obcych oraz związków miedzy nimi. Związków, które często umotywowane są aspektem historycznym np. dlaczego wiele wyrazów w języku angielskim i francuskim oraz niemieckim i angielskim ma podobne brzmienie, z jakiego języka pochodzi np. słowo jogurt w języku polskim itp. Dzieci zapoznały się z charakterystyką poszczególnych rodzin językowych, dowiedzieli się w jakiej części świata jest najwięcej języków i dlaczego część ludności na świecie jest dwu lub trzy-języczna. Zaś grupa 2 klasy 4a uczestniczyła w konkursie na najpiękniejszy i najciekawszy plakaty promujące ideę Europejskiego Dnia Języków Obcych.

  Natomiast uczniowie pani A. Szewczyk z klas I-VIII „zostali zabrani" w podróż dookoła świata pod hasłem Travel the World w poniedziałek -25.IX.23r oraz w piątek -22.IX. Dzieci z zaciekawieniem oglądały prezentację multimedialną na w/w temat odkrywając wciąż nowe fakty o świecie. Uczniowie również w ramach tej lekcji rozwiązywali quizy oraz uczestniczyli w różnych grach językowych.

  Dodatkowo uczniowie pani A. Szewczyk z klasy 2b w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny" dopasowywali flagi do nazw poszczególnych państw i narodowości, a także uczyli się pozdrawiać w różnych językach obcych. Oprócz tego drugoklasiści poznali najsłynniejsze budowle typowe dla krajów anglojęzycznych takie jak np. Big Ben w Londynie czy Sears Tower w Chicago oraz tradycyjne potrawy z krajów anglojęzycznych - Fish and Chips czy BBQ.

  Zaś pracując w grupach dzieci stworzyły krótkie opisy zwierząt typowe dla krajów europejskich. Ponadto uczniowie rozwiązywali quizy językowe i grali w gry memory. Ta ciekawa incjatywa - będzie zrelacjonowana na ogólnopolskiej stronie projektu „Angielski jest fun-tastyczny".

  Ze strony artystycznej gabinety językowe zostały upiększone gazetkami o Europejskim Dniu Języków Obcych. 


  więcej...
 • 28-09-2023

  DOPALACZE ZABIJAJĄ - W PIŁCE NOŻNEJ SZANS NIE MAJĄ

  Dnia 27 września w ramach profilaktyki uzależnień rozpoczęliśmy cykl Turniejów Międzyklasowych w piłkę nożną pod hasłem: „Dopalacze zabijają - w piłce nożnej szans nie mają".

  Jako pierwsi do rozgrywek przystąpili uczniowie klas V, którzy dostarczyli wiele emocji. W duchu fair play rozegraliśmy mecze systemem każdy z każdym z czasem gry 7 minut. Niezmiernie cieszy nas nas fakt, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział w popołudniowej aktywności fizycznej!

  Dziękujemy za udział w turnieju i gratulujemy wszystkim uczestnikom

  I miejsce - klasa Vc

  II miejsce - klasa Vb

  III miejsce - klasa Va

  Najlepszy bramkarz - Jakub Steć

  Król Strzelców - Szyszkowski Krystian

  K.Kobydecka, S.Sadowski


  więcej...
 • 28-09-2023

  BUDOWANIE WIĘZI Z DZIECKIEM

  Drodzy rodzice!

  Nie jest tajemnicą, że dobre relacje z dziećmi to więź porozumienia na całe życie. Dzięki temu łatwiej jest współpracować, zrozumieć drugą stronę i troszczyć się o swoje potrzeby. Silna więź emocjonalna z dzieckiem to najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed zachowaniami ryzykownymi.

  Zbudowanie więzi nie jest proste, wymaga dużego zaangażowania, empatii i czułości ze strony rodzica, ale przynoszą one ogromne korzyści i mogą zaprocentować na całe życie. Wychowanie to przede wszystkim spędzanie wspólnie czasu, słuchanie drugiej strony, rozumienie potrzeb i dobre słowo.

  Dlatego też, chciałabym Państwa gorąco zachęcić do budowania więzi z dzieckiem poprzez wspólne z nim zabawy. Proponowane przeze mnie zabawy są banalne, proste; część z nich są Państwu znane, część zaniechane, czy zapomniane; abyście spośród wielu, wybrali te, które Wam najbardziej odpowiadają.

  Zabawy pozwolą nawiązać kontakt z dzieckiem, miło spędzić czas, sprawić przyjemność zarówno dziecku, jak i Państwu. Z pewnością przydadzą się każdemu dziecku - poprawią m.in.: koncentrację, sprawność rąk, sprawność ruchową, manualną, ogólną spostrzegawczość, wyobraźnię, kreatywność, nauczą budowania zdań, szacunku dla drugiej osoby.

  Spędzanie czasu z dzieckiem poprzez jakiekolwiek działania pokażą, że jest dla Was najważniejsze, że darzycie je bezgraniczna miłością. A to, liczy się dla dziecka najbardziej, bardziej, niż danie dziecku pieniędzy, czy dokonanie zakup kolejnego gadżetu.

  Co 2 miesiące, do końca roku szkolnego, na stronie internetowej szkoły (w kąciku pedagoga szkolnego), będę proponowała Państwu 10 prostych, wybranych przeze mnie zabaw, pomysłów na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem.

  Gorąco Państwa zachęcam.

  Pedagog szkolny: Iwona Rosiewicz


  więcej...
 • 25-09-2023

  BIEGAMY FAIR PLAY

  Nasza szkoła włączyła się do akcji Polskiego Komitetu Olimpijskiego z okazji Światowego Dnia Fair Play #BiegFairPlayPKOl. Celem akcji jest promocja wartości etycznych zarówno w sporcie, jak i w życiu.

  Z tej okazji na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się pogadanki na temat zasad Fair Play oraz biegi w uczciwej rywalizacji.

  Patronat akcji: Polski Komitet Olimpijski i Kinder Joy of moving.

  Zapraszamy do materiału video.

  Koordynator: Klaudia Kobydecka


  więcej...
 • 25-09-2023

  DOBROCZYNNA AKCJA „ZBIÓRKI KASZTANÓW”

  Uwaga Uczniowie i Rodzice!

  Zachęcamy do włączenia się do dobroczynnej akcji „Zbiórki kasztanów" dla Miłosza Buczyńskiego.

  Zebrane kasztany wrzucamy do worków, które znajdują się w holu szkoły.

  Szkolne Koło Wolontariatu


  więcej...
 • 22-09-2023

  WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023

  Opłata za obiady w miesiącu październiku 2023 wynosi 110 zł (22 dni x 5 zł).


  więcej...
 • 21-09-2023

  MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

  Nie musisz być matematycznym geniuszem, aby stwierdzić, że matematyka jest wszędzie. Rozejrzyj się dookoła i zauważ jej zachwycające piękno. Oglądaj budynki, pomniki i dostrzeż bryły i figury geometryczne lub różne położenie prostych. Dostrzeż figury geometryczne na ogonie pawia i skrzydłach motyla. Zauważ matematykę, sfotografuj ją i dostarcz swoje zdjęcie organizatorom konkursu. Nie zapomnij wyjaśnić, jakie zagadnienie przedstawia Twoje zdjęcie. A może wystarczy przejrzeć zdjęcia z wakacji i na nich odnaleźć matematykę... Nagrody czekają!

  Aby wziąć udział w konkursie: „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE":

  1. Przedstaw zagadnienie matematyczne lub obiekt matematyczny na fotografii.

  2. Prześlij wykonane przez siebie zdjęcie w terminie do 29 września 2023 r.

  3. Możesz zgłosić do konkursu co najwyżej 3 zdjęcia.

  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się17 października 2023 r.

   

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

  § 1 Przepisy ogólne

  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

  3. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie uczniowie szkoły.

  4. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału członkowie  jury, a  także członkowie ich najbliższych rodzin.

  5. Celem Konkursu jest:

   • zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,

   • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym,

   • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.

  6. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

  § 2 Zgłaszanie prac

  1. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu polega na przesłaniu za pomocą formularza jednego pliku graficznego w formacie *.jpg.

  2. Zgłoszenie kolejnego zdjęcia do Konkursu polega na ponownym skorzystaniu z formularza konkursowego.

  3. Rozdzielczość przesyłanych zdjęć nie może być mniejsza niż 1600 × 900 pikseli.

  4. Wielkość, przesyłanych za pomocą formularza, plików nie może przekraczać 10 MB.

  5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.

  6. Po zarejestrowaniu wpływu zgłoszenia do konkursu zostanie przesłane potwierdzenie jego otrzymania (w okresie wakacyjnym może to potrwać nawet kilka dni) na wskazany w formularzu konkursowym adres e-mail.

  7. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 7 dni od daty wysłania pracy, należy skontaktować się z administratorem serwisu: administrator@sp2.kostrzyn.pl.

  8. Przesłanie, przez jednego uczestnika Konkursu, zdjęć w ilości większej niż 3 będzie skutkowało wzięciem pod uwagę jedynie trzech ostatnio nadesłanych plików.

  9. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, kadrowanie oraz drobny retusz.

  10. Zgłaszanie prac trwa do 29 września 2023 r.

  § 3 Nagrody i wyróżnienia

  1. Spośród Uczestników Konkursu jury, w skład którego wejdą: p. Ewa Buksik, p. Aldona Baszyńska, p. Monika Tyszecka i p. Krzysztof Burdziąg, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.

  2. Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane, z podaniem ich danych osobowych, na stronie internetowej szkoły i na wystawie szkolnej.

  3. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

  4. Decyzja jury w jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

  Aldona Baszyńska, Ewa Buksik, Monika Tyszecka, Krzysztof Burdziąg

  FORMULARZ KONKURSOWY dostępny TUTAJ.


  więcej...
 • 20-09-2023

  NOCOWANIE W SZKOLE

  Początek weekendu w szkole? Dlaczego nie!

  W drugim tygodniu września klasy: 4a, 5a oraz 6c z wychowawczyniami p. Aleksandrą Urban, p. Dagmarą Ulańską, p. Klaudią Kobydecką spędziły Filmową Noc w szkole.

  Uczniowie przyszli odpowiednio wyposażeni w poduszki, śpiwory i oczywiście dobre humory. Nie zabrakło oczywiście słodkich przekąsek i pizzy. Po całonocnej imprezie nasi podopieczni rozeszli się do domów z nadzieją ,że nie była to ostatnia noc w szkole. 


  więcej...
 • 20-09-2023

  DZIEŃ SYBIRAKA

  15 września 2023 r. przedstawiciele naszej szkolnej społeczności: poczet sztandarowy oraz uczniowie kl. 7 c Apelem Pamięci i minutą ciszy przed Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego w Kostrzynie nad Odrą oddali cześć Sybirakom w 84 rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę.

  Agnieszka Kołodnicka, Sylwester Sadowski 


  więcej...

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl