RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
zaloguj się   |    plan lekcji   |    zastępstwa   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Spotkanie z Mikołajem w Parku Dino

04.12.2013

Tradycyjnie, na początku grudnia, dzieci oczekują św. Mikołaja. Dlatego uczniowie z IA i IC pojechali 3 grudnia 2013 r. do Parku Dino w Nowinach Wielkich na spotkanie z Mikołajem.

Ten starszy, długobrody pan w czerwonym kubraczku, przyjął dzieci w świątecznej scenerii. Były sanie zaprzężone w renifery, choinka pięknie wystrojona, mnóstwo świątecznych gadżetów. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, opowiadał im ciekawe historyjki, zadawał zimowe zagadki. Dzieci z zaciekawieniem słuchały. A potem?

Jasełka na wesoło - Plac Wojska Polskiego 7 grudnia 2013 r. godz. 14:30

04.12.2013

Szkolne koło teatralne przygotowało spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne jasełka zostały zrealizowane w nieco innej, bardziej zabawnej odsłonie. Będzie można zobaczyć diabły na czele z samym Lucyferem ( w tych rolach Daria Kopeć, Malwina Sytek, Julia Ćwiek, Weronika Bździel, i Wiktoria Jaworska) oraz policjanta (Daria Kołodziejczak), którego w komisariacie odwiedzi sam Archanioł Gabriel (Anita Wesołowska). Do żłóbka dzieciny piastowanej przez Maryję (Kasia Duda) oraz Józefa (Kacper Barłowski) zawitają wójt (Piotrek Grajewski), murarz (Oliwia Harasymek), lekarz (Weronika Bździel), nauczyciel (Anita Wesołowska), uczniowie (Julia Owsińska i Wiktoria Iwańska), a także dwaj aniołowie (Karolina Dec i Magda Jóźwiak). Wspólnie ze scholą zaśpiewamy kolędy.

Szkolna Dyskoteka Andrzejkowa – Oj działo się, działo... :)

02.12.2013

W dniu 28 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka Andrzejkowa dla klas IV - VI. Dla licznie przybyłych imprezowiczów był to wieczór pełen magii i czarów :). Czekały na nich wróżby, zabawy i głośna muzyka :). Największym powodzeniem cieszyły się serca przekłuwane szpilkami oraz przepowiadanie przyszłości z liczb i kolorów :). Uczestnicy zabawy na pewną będą ja miło wspominać a pozostali niech żałują!!!

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

01.12.2013

Nie każde dziecko, które przychodzi na świat ma jednakowe szanse na korzystny rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny. Dzieci niepełnosprawne, mające mniejsze szanse na prawidłowy rozwój potrzebują wsparcia i pomocy. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną bardziej niż ich pełnosprawni rówieśnicy są zależni od innych. Bardzo często nie rozumieją otaczającego świata, nie potrafią rozwiązywać problemów codziennego życia, wyrażać swoich uczuć, potrzeb. Mają oni znacząco niższy niż osoby w normie intelektualnej poziom rozwoju procesów poznawczych, zarówno myślenia jak i funkcji  percepcyjno-motorycznych, pamięci, uwagi. Rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  podlega tym samym prawom co rozwój  dziecka pełnosprawnego. Przechodzą poszczególne okresy rozwojowe w tej samej kolejności co dzieci zdrowe, jednak w znacznie wolniejszym tempie, odmiennym zakresie zmian ilościowych w obrębie poszczególnych funkcji. Niepełnosprawność intelektualna to niższe niż przeciętne funkcjonowanie intelektualne z jednocześnie współwystępującym  ograniczeniem w zakresie dwóch lub więcej spośród następujących umiejętności przystosowawczych: porozumiewania się, samoobsługi, trybu życia domowego, uspołecznienia, korzystania z dóbr społeczno-kulturalnych, samodzielności, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności szkolnych, organizowania czasu wolnego i pracy.

Czytaj dalej >>>

Turniej siatkówki

01.12.2013

Dnia 26 listopada w Bogdańcu odbył się turnie siatkówki o mistrzostwo powiatu gorzowskiego szkół podstawowych. W zawodach brało udział jedenaście zespołów, które w pierwszym etapie rozgrywek rywalizowało w trzech grupach. Do finału awansowały trzy zespoły. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z SP4 Kostrzyn, drugie SP Bogdaniec, a trzecie SP2 Kostrzyn.

Festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dni Integracji

01.12.2013

Dnia 28 listopada 2013r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr2 w Kostrzynie nad Odra z okazji Dni Integracji odbył się festyn sportowo-rekreacyjny . W zawodach brały udział dzieci z klas S1 i S2. W organizacji imprezy nauczycielom wychowania fizycznego pomagali uczniowie z klasy IVb i Vc. Dzieci musiały zaliczyć siedem stacji: tor przeszkód, slalom na piłce, rzekę, łapanie motyli, rzuty karne, rzuty do kosza i rzuty woreczkami do celu. Zadania były bardzo trudne, ale nie dla naszych uczestników, wszyscy zaliczyli komplet punktów. Dodatkową konkurencją było przeciąganie liny.  Festyn zakończony został podsumowaniem, wręczeniem skromnych upominków i wspólnym zdjęciem.

Kilka refleksji z przebiegu pokazowych zajęć logopedycznych...

30.11.2013

Z okazji Szkolnych dni integracji w naszej szkole, dnia 28.11.2013  zorganizowałam  pokazowe zajęcia  logopedyczne dla rodziców dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej z klasy S1.

Po krótkiej  prelekcji zaprosiłam ich do czynnego uczestnictwa w terapii, podczas której  praktycznie mogli poznać zadania, cele, matody  oraz formy postępowania logopedycznego, zobaczyć w jakich warunkach  dzieci pokonują trudności związane z ich kompetencją  językową.

Zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny dziecka jest wartością nie do przecenienia albowiem oprócz obserwacji zajęć, praktycznie nabywają umiejętności postępowania z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju, którego dodatkowym efektem jest budowanie więzi emocjonalnych.

APEL RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28.11.2013

W obecnych czasach wiele się mówi o integracji zarówno w środowisku dzieci jak i osób dorosłych. Niestety, nadal zdarzają się reakcje przechodniów, którzy  na widok dziecka niepełnosprawnego, odwracają głowę bądź spuszczają wzrok. Co gorsza, bywa, że rodzice uciszają swoje dzieci, które wiedzione naturalną ciekawością zadają pytania typu: Dlaczego ten chłopiec wygląda tak dziwnie? Dlaczego to dziecko jeździ na wózku? Często odpowiedzią zmieszanego dorosłego jest stwierdzenie: Nie patrz tam!

Terapia logopedyczna z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej

27.11.2013

Upośledzeniu umysłowemu towarzyszy zaburzenie mowy zwane oligofazją, które definiowane jest jako „niewykształcenie się kompetencji językowej lub wykształcenie się jej w stopniu niewystarczającym do prawidłowej realizacji wypowiedzi”.

Nasilenie zaburzeń mowy jest najczęściej wprost proporcjonalne do stopnia niepełnosprawości intelektualnej. Patomechanizm  zaburzeń zlokalizowany jest na rozmaitych poziomach ekspresji i rozumienia mowy. Obejmuje on struktury ośrodkowego układu nerwowego oraz struktury obwodowe w postaci układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Deficyty te mają wpływ na obniżenie sprawności językowych na wielu poziomach: fonetycznym, leksykalnym (słownictwo, zasób wyrazów), gramatycznym i suprasegmentalnym. Zaburzone zostają też umiejętności komunikacyjne dotyczące mowy od strony pragmatycznej. Dlatego też zarówno diagnoza jak i terapia zaburzeń mowy w niepełnosprawności intelektualnej dotyczy wszystkich aspektów języka: lingwistycznej, komunikacyjnej (sytuacyjnej, społecznej), kulturowej w tym umiejętności pisania i czytania oraz wykonawczej (artykulacyjnej). W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną głównym celem pracy logopedycznej jest budowanie systemu językowego w umyśle dziecka, a nie tylko ćwiczenia wzorcowej wymowy.

Czytaj dalej >>>

Niezwykłe spotkania z niezwykłymi ludźmi

26.11.2013

Z okazji obchodzonego w tym roku szkolnym 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 od listopada w naszej placówce odbywa się cykl spotkań z niezwykłymi ludźmi: absolwentami, dawnymi nauczycielami, dyrektorami. Prowadzą je młodzi uczestnicy koła dziennikarskiego zainteresowani historią swojej szkoły.

  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą