RSS
sp2.kostrzyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

w Kostrzynie nad Odrą

SP2 Kostrzyn nad Odrą
BIP
   |    e - dziennik   |    mapa strony   |

Ustawa antyprzemocowa

16.03.2021

Od 30 listopada ofiara przemocy domowej nie musi już szukać schronienia i bać się o swoje bezpieczeństwo. Teraz to oprawca jest natychmiast izolowany.

Prostsze procedury

  • Funkcjonariusze policji i Żandarmeria Wojskowazyskali ważneuprawnienia. Jeśli będą mieli przesłanki do tego, że jest zagrożone zdrowie lub życie jednego z domowników, wezwani przez ofiarę przemocy domowej mogą wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia domu przez oprawcę (nakaz ten będzie egzekwowany łącznie z użyciem środków przymusu) i zakaz zbliżania się do jego otoczenia przez okres 14 dni. Na wniosek ofiary sąd może przedłużyć ten okres.

  • Policja jest zobowiązana regularnie sprawdzać, czy sprawca przestrzega nałożonego nakazu. Jeśli go złamie, może spotkać go kara w postaci mandatu lub nawet pozbawienia wolności.

  • Ustawa wprowadza też usprawnienie procesu sadowego. Postępowanie w sprawie przedłużenia wniosku będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym, w ciągu 30 dni. Wsparcia sądom udzieli policja. Przyspieszy ona bieg procesu dzięki temu, że już nie tylko poczta, ale funkcjonariusze będą doręczać pisma procesowe. Policja pomoże także w weryfikacji adresu świadków.

Lepsza ochrona dzieci

  • Nowe rozwiązania gwarantują również bezpieczeństwo najmłodszym. Policjant, nakładając nakaz opuszczenia domu przez oprawcę, ma ocenić ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka. Gdy dom zamieszkuje osoba małoletnia (poniżej 15 r.ż.). Policja o zgłoszeniu przemocy powiadamia właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. Ponadto przesłuchanie dziecka małoletniego ma odbywać się na specjalnych zasadach.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

+48 222 309 90 Pod tym telefonem dyżurują psychologowie, prawnicy i osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Źródło: Porady ekspertów, magazyn rodzinny

« inne aktualności
  © Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą