KONKURS PLASTYCZNY ,,LOGO SZKOLNYCH DNI INTEGRACJI”


ZACHĘCAMY! DO WYGRANIA SUPER NAGRODY!

W związku ze zbliżającymi się Szkolnymi Dniami Integracji w naszej szkole organizujemy konkurs plastyczny na logo tego wydarzenia.

Terminy:

 • Dostarczenie prac do 30 listopada 2022 r.
Cele konkursu:
 • wykonanie prostego schematycznego znaku , piktogramu, rysunku związanego z integracją;
 • zachęcenie i motywowanie uczestników konkursu do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą;
 • opracowanie LOGO - identyfikacji wizualnej, informacyjnej, promocyjnej i korespondencyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą;
 • umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
Zasady konkursu:
 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą;
 • uczestnik jest zobowiązany przedstawić w stu procentach autorski projekt;
 • prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie;
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą;
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu;
 • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym;
 • każdy uczestnik konkursu może przesłać jedna pracę.
Warunki techniczne:
 1. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, materiałach promocyjnych i reklamowych, na nośnikach elektronicznych, grafice komputerowej i internetowej.
 2. Projekt logo może być wykonany dowolną techniką.
 3. Forma pracy powinna być zamknięta w kole i wykonana w programie graficznym zapisanym w formie JPG (minimum 800 pikseli x 800 pikseli).
 4. Logo oprócz ilustracji powinno zawierać napis Szkolne Dni Integracji w SP2.
 5. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a praca zwycięska będzie stanowiła rozpoznawalny symbol obchodów Szkolnych Dni Integracji w następnych latach.
Kryteria oceny:
 • zgodność elementów logo z danymi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą (skojarzenie z naszą szkołą);
 • budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji;
 • czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania;
 • estetyka wykonania.
Warunki dostarczania prac:
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.
 • Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej.
 • Przesyłanie prac tylko i wyłącznie poprzez poniższy formularz zamieszczony na tej stronie internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
  • realizacji konkursu,
  • wyłonienia zwycięzców konkursu,
  • wręczenia nagród.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik konkursu na stronie szkoły.
ORGANIZATORZY: Jadwiga Rosiewicz, Wioletta Reichel
we współpracy z nauczycielami informatyki

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl