STOP UŻYWKOM!


W związku z przeprowadzoną w szkole diagnozą dotyczącą stosowania przez uczniów używek zauważa się pewne, niepokojące tendencje wzrostowe. W związku z tym przeprowadzone zostały w klasach 1-5 warsztaty profilaktyczne. Celem zajęć było przede wszystkim uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających ze stosowania używek; ich wpływie na zdrowie młodego organizmu.

W klasach 1-3 uczniowie na podstawie opowiadania dowiedzieli się, co to jest uzależnienie, od czego można się uzależnić, jakie mogą być skutki... Poznali prawidłowe postawy zachowania w sytuacjach zagrożenia takie, jak: empatia, akceptacja, asertywność.

W klasach starszych uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ mają niekorzystne czynniki na ich zdrowie, do czego doprowadza eksperymentowanie z substancjami szkodliwymi i używkami; jakie są pozytywne aspekty zdrowego trybu życia.

Warsztaty uświadomiły uczniom, że to oni sami odpowiadają za własne zdrowie podejmując pewne decyzje, które wpływają na ich przyszłość, a zarazem - jakość ich życia.

Pedagog szkolny - Iwona RosiewiczNasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl