KONKURS PLASTYCZNY ,,ŻYCZENIA DLA MOJEGO KOLEGI”


W listopadzie obchodzimy Szkolne Dni Integracji, które mają na celu zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne a szczególnie na grupę osób, które nie mogą się porozumiewać werbalnie, mają trudności z rozumieniem, ale mają coś do powiedzenia i chcemy im w tym pomóc poprzez różnego rodzaju komunikację alternatywną i wspomagającą.

Cele konkursu:

  • Propagowanie Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji,

  • Wzbudzanie poczucia empatii dla osób z problemami w porozumiewaniu,

  • Promowanie pozytywnego wizerunku osób posługujących się AAC.

Regulamin:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 .

  2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A4. Praca powinna zawierać życzenia napisane za pomocą znaków, symboli lub rysunków.

  3. Prace powinny przedstawiać empatię dla osób niepełnosprawnych, propagować Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się, uzmysławiać dzieciom, że chociaż ludzie niepełnosprawni nieraz wyglądają, funkcjonują lub zachowują się inaczej niż pełnosprawni, to mają takie same potrzeby, uczucia, pragnienia. Tak samo chcą się komunikować.

  4. Technika pracy jest dowolna, ale powinna być oryginalna i ciekawa. Praca powinna metryczkę w lewym dolnym rogu: imię i nazwisko dziecka, wiek,

  5. Prace należy dostarczyć do dnia: 23 XI 2023 r. do sali 39.

  6. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie na stronie szkoły. Obrazki do życzeń mogą się wzorować na obecnie wykorzystywanych symbolach AAC bądź własnego pomysłu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! W razie pytań prosimy kontaktować się z panią Anią Walczak.

Zespół Kształcenia Specjalnego

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl