KONKURS LEON


Serdecznie zapraszam uczniów klas III-VIII do udziału w jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu przedmiotowego Leon z języka angielskiego. Konkurs ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkole podstawowej. Ma on formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu może być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.

Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów uzyskają dyplom laureata i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy olimpiady niezależnie od uzyskanego wyniku dyplom uczestnictwa.

Konkurs będzie przeprowadzony w terminie 13-15.11.2023.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł u szkolnego koordynatora p. A. Szewczyk. Zapisy i wpłaty są przyjmowane do 29 września 2023 r. w gabinecie 45. Zapraszam i zachęcam serdecznie do udziału w konkursie.

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl